Ondernemen moet je doen met passie. Dat is wat je veel leest en hoort als het gaat over succesvol ondernemen. Als je iets met passie doet, heb je een grote kans op succes.

Maar ja, passie, wat is dat dan precies. Zelf kan ik niet zo goed uit de voeten met het begrip passie. Ik weet eigenlijk niet eens waar ik echt passie voor heb. Lezen, Feyenoord, tennis ?En meer in de richting van mijn eigen ondernemen: passie voor mensen helpen, passie voor ondernemerschap? Nee, ik vind passie een te groot en vaak overschat begrip.

Waar ik wel veel mee kan is de Golden Cirkel van Simon Sinek. Voor wie dit concept nog niet kent; Succesvol ondernemerschap begint met jouw ‘waarom’ ( Start With Why). Als je helder hebt waarom je dingen doet en dat helder kan communiceren, zal je merken dat klanten, opdrachtgevers, partners of medewerkers daar geïnspireerd door kunnen raken . Mensen kopen niet wat je doet, maar waarom je dingen doet. Simon Sinek legt dat heel helder uit in zijn TED-talk “How great leaders inspire to action (2009)

Het ontdekken en formuleren van je eigen ‘Why’ is niet altijd eenvoudig. Je moet het voelen, het zit ten diepste in je. En daarna kom je in de paradox van het verwoorden van iets dat je vooral voelt. Probeer daar maar eens concrete woorden aan te geven.

Om je Why helder te krijgen kun je de volgende hulpvragen stellen :

  • Waar geloof je in ?
  • Waar sta je voor?
  • Waar ben je stellig van overtuigd?
  • Wat vind jij heel belangrijk?
  • Wat is voor jou essentieel in het leven?

Indien je een of meer van deze vragen probeert te beantwoorden kom je waarschijnlijk al in de buurt van jouw ‘why’. Dat kan ogenschijnlijk nauwelijks gelinkt zijn met waar jij concreet mee bezig bent. Toch kan het een fundament zijn voor hoe jij onderneemt en wat je doet. En mogelijk is dat ook zomaar waar jij passie voor hebt. Hoe je dat doet en wat je precies doet volgt daaruit.

Als ikzelf bovenstaande vragen beantwoord, kom ik op: ‘dat ik er stellig van overtuigd ben dat ieder mens op zijn eigen manier verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn leven door pro actief te zijn en kansen te zien, in plaats van af te wachten of slachtoffer te zijn.

Ondernemen / ondernemend zijn, kan daar een invulling voor zijn. Daarom draait alles wat ik als ondernemer doe om het stimuleren en ontwikkelen van ondernemerschap. Dus stap in DeWereldvandeOndernemer. Met of zonder passie, maar weet wel waarom je doet wat je doet!