loslaten, opstaan, verstaan ( deel 3)

Niet alleen opstaan, maar ook  verstaan

In mijn vorige blog heb ik geschreven over opstaan. Het belang van opstaan als opvolger in een bedrijfsopvolgingsproces is ook om het de overdrager makkelijker te maken om het bedrijf los te laten. Als de opvolger niet opstaat, laat de overdrager ook niet los. Zo simpel is dat.

Maar opstaan vraagt ook om verstaan.

De opvolger moet de overdrager kunnen verstaan. De overdrager heeft natuurlijk veel praktische ervaring, inzichten en wijsheid die de opvolger goed kan gebruiken. De overdrager wil die praktische kennis, ervaring en wijsheid natuurlijk graag delen.  De overdrager vindt het, zoals iedereen, prettig om gehoord te worden, te voelen dat je hem serieus neemt en je iets doet met zijn kennis en ervaring.

Als je jong bent en zelf nog het gevoel hebt dat je aan het leren bent, gaat dit meestal  wel goed. Het wordt spannend wanneer er zo’n omslag punt komt, dat de opvolger denkt dat hij/zij dat allemaal al weet. Of wanneer de opvolger vindt dat de overdrager behoudend of ouderwets denkt. Ondernemen ontwikkelt en verandert continu. De overdrager kan nog denken op een manier die nu niet meer van toepassing is. Ondanks dat zal de opvolger toch echt de overdrager moeten verstaan.

Hoort de opvolger die praktische wijsheid van de overdrager nog wel? Is de opvolger bereid goed te luisteren naar de overdrager om te horen wat hij zegt. Stelt de opvolger vragen en vraagt hij door? Of doet de opvolger wat veel mensen doen; maar half luisteren, zelf het antwoord al invullen, aannames doen gebaseerd op eerdere ervaringen en oude patronen?

Ik begeleid een jonge opvolger die liep te mopperen op zijn vader, de overdrager. Als hij ideeën  had en die voorlegde aan zijn vader, deed die er uiteindelijk ‘niets’ mee. De opvolger concludeerde dat de overdrager toch niets wilde veranderen. Dat het altijd op zijn manier moest en hem, de opvolger, niet serieus nam. Toen we dat eens verder onderzochten kwam de opvolger tot de volgende inzichten:

  • hij opperde wel nieuwe ideeën, maar was zelf nog behoorlijk onzichtbaar als opvolger. Hij stond er ook nog niet echt voor.
  • Misschien wist de overdrager, vooral een vakman van de oude stempel en niet zo thuis in nieuwe ideeën en technologieën, helemaal niet wat hij met die ideeën concreet moest doen.

Overdrager (vader) en opvolger (zoon) hadden samen nauwelijks inhoudelijke gesprekken over deze ideeën en de toekomst van het familiebedrijf. Hierdoor gebeurde er inderdaad niets. De overdrager kon er niets mee en de opvolger ging er niet voor staan. De beoogde opvolger is gaan staan voor zijn ondernemerschap door zijn ideeën uit te  werken en te presenteren aan zijn vader. De overdrager zag toen de aanknopingspunten om aan te haken en werd enthousiast. Hij kreeg alle gelegenheid, en nam die ook, om inhoudelijk feedback te geven.

Vader en zoon verstonden elkaar voor het eerst en gaan nu samen verder aan de slag.

Daarom is het van groot belang om elkaar te verstaan. Als opvolger en overdrager ben je hier samen verantwoordelijk voor. Dan pas is een succesvolle overname mogelijk.

Share This