Het spel Familieberaad

  • Ontdekken

  • Gratis bestellen

  • Spelen

Familieberaad

Rodenburg Ondernemerschap wint prijsvraag Provincie Overijssel en ontwikkelt voor het project Family Next het spel ‘Familieberaad’, een tool om in familiebedrijven het goede gesprek te voeren over bedrijfsopvolging en innovatie. 

Familiebedrijven zijn de motor voor de nationale en provinciale economie. Daarom is het belangrijk de continuïteit en groei van familiebedrijven te borgen. Familiebedrijven kunnen vastlopen op vraagstukken zoals bedrijfsopvolging, verduurzaming en innovatie. Dit zijn typisch onderwerpen waarover de meningen van de verschillende generaties uiteenlopen en niet, of te laat, écht besproken worden. Het programma ‘Family Next’ van de provincie Overijssel heeft hier afgelopen jaren aan bijgedragen met coaching en ‘Leren van elkaar’ kringen.

Familieberaad spel

Niet in Overijssel?

Is uw familiebedrijf niet in Overijssel gevestigd? Neem dan contact met ons op om te verkennen op welke manier wij u, met behulp van deze tool, kunnen helpen bij bedrijfsopvolging en/of innovatie.

Neem contact op via ons contactformulier. 

Familieberaad spel

Interview Twentse Familiebedrijven magazine

De kracht van een familiebedrijf ligt vaak in de hechte band tussen familieleden. Maar wat gebeurt er wanneer het tijd wordt voor een opvolging binnen het bedrijf? Hoe zorg je ervoor dat de overgang soepel verloopt en dat iedereen aan boord is en blijft met de beslissingen die worden genomen? Het antwoord kan liggen in de innovatieve tool Familieberaad die recentelijk is ontwikkeld in opdracht van de provincie Overijssel.

Lees het hele artikel hier.

Spel Het familieberaad

Gratis bestellen!

Familieberaad is ontwikkeld door Marij Aafjes en Marco Rodenburg en vormgegeven door Ferdy Steger. Het spel Familieberaad is een tool waarin de vragen die er in het familiebedrijf spelen met elkaar besproken worden vanuit een specifieke ondernemersrol. Familieberaad is een fysiek bordspel dat zelfstandig zonder coach of begeleiding gespeeld kan worden. Het faciliteert het voeren van het goede gesprek in het familiebedrijf op basis van vijf ondernemingsthema’s. De deelnemers aan dit spel krijgen een van de acht ondernemersrollen toegewezen. Het idee hierbij is dat als iedereen vanuit een vast omschreven rol spreekt en handelt, er een ander gesprek met elkaar gevoerd wordt. En dat geeft meer vrijheid en ruimte om te zeggen wat je wilt zeggen, leidt tot nieuwe inzichten en vergroot de kans op een succesvolle bedrijfsoverdracht!

Familieberaad is voor familiebedrijven in Overijssel vanaf 23 november gratis te bestellen bij het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven Windesheim via deze link.

Familieberaad is zonder begeleiding te gebruiken. Maar het is ook de ideale tool om samen met ons aan de slag te gaan. Graag gaan wij met u in gesprek op welke manier dit het beste past bij uw familiebedrijf. Neem gerust contact op voor meer informatie. 

Marco Rodenburg en Marij