LOSLATEN, OPSTAAN, VERSTAAN (DEEL 2)

Het belang van opstaan

Opstaan, daar gaat de opvolger in principe zelf over. Vorige keer heb je kunnen lezen hoe het is voor de overdrager om los te laten. Om het bedrijf los te laten heb je als overdrager vertrouwen nodig in de opvolger.

Dat begint voor de opvolger met het willen opstaan. Wil je ook echtde opvolger zijn? Wil je het familiebedrijf overnemen? Het moet  niet zo zijn dat je de opvolger wordt, omdat iemand anders dat wilt of verwacht. Vervolgens het is het van groot belang dat de opvolger de benodigde ondernemerscapaciteiten heeft om op te volgen. Als dat niet het geval is en de opvolger dat niet verder wilt ontwikkelen, dan is hij/zij niet de goede opvolger!!

Dat klinkt heel logisch. Er zijn echter vele voorbeelden van opvolging in familiebedrijven waar het is misgegaan, omdat opvolger aan de verwachting van de overdrager wilde voldoen. Waar de opvolger eigenlijk andere keuzes wilde maken. Of de opvolger heel graag wilde opvolgen, maar waar niet goed gekeken is naar zijn/haar ondernemersvaardigheden.

Nee, dat is niet alleen iets dat ‘vroeger’ gebeurde. Het gebeurt nog steeds!

Is opvolgen inderdaad iets wat je graag wilt en je hebt de ondernemersvaardigheden in je, dan moet je op een zeker moment opstaan.

Opstaan vraagt om timing, vertrouwen, lef en  stevigheid.

Dit zegt iets over hoe de opvolger als persoon in elkaar zit. Heeft de opvolger van nature zelfvertrouwen, een beetje bravoure en is hij/zij een stevige ( dominante) persoonlijkheid? Is de opvolger niet bang om een beetje risico te nemen en te accepteren dat er ook zaken fout kunnen gaan? Dan is dat een hele mooie basis om op te staan. Echter, dit is niet voldoende. De opvolger zal ook een heldere visie moeten hebben, ideeën waar hij/zij voor staat en voor gaat.  Bovendien moet de opvolger voldoende kennis van het bedrijf en ervaring in de business hebben. De overdrager wil met een gerust hart het bedrijf kunnen loslaten. Dat kan alleen als de overdrager bij zijn opvolger voldoende aanknopingspunten ziet.

Oftewel, de overdrager wil een bepaalde mate van zelfvertrouwen, lef en stevigheid die hij/zij zelf meestal ook heeft en belangrijk vindt, zien of herkennen. Daarnaast wil de overdrager ook een gerust gevoel hebben over de vakbekwaamheid, kennis en ervaring in/over het bedrijf. Als je al jaren in het bedrijf werkt heb je dat als opvolger wel helder en zit het meestal wel goed. Maar als de opvolger van buiten het bedrijf komt, is dat natuurlijk een ander verhaal. Dan is het essentieel eerst het bedrijf en de business goed te leren kennen en ervaring op te doen.

Interessant wordt het als het over de visie op de toekomst van het familiebedrijf gaat. In de meeste branches gaan de ontwikkelingen razend snel en is een visie op de toekomst essentieel voor het voortbestaan van het familiebedrijf. Als de visie van de beoogde opvolger totaal anders is dan die van de overdrager, kan dat botsen. Dit kan er toe leiden dat overdrager toch terughoudend is om los te laten. De overdrager kan dan de angst hebben dat het weleens de verkeerde kant op kan gaan met het bedrijf. Terwijl de opvolger misschien vindt dat het hoog tijd is voor een nieuwe visie.  De opvolger ziet misschien wel dat als er niets verandert, er geen duurzame toekomst voor het familiebedrijf is. Het zou dus ideaal zijn als overdrager en opvolger een, min of meer, gedeelde, gezamenlijke visie op de toekomst van het familiebedrijf hebben. Mede gebaseerd op relevante trends en ontwikkelingen in de branche en de wensen en behoeften van klanten.

Op basis van die visie kun jij als opvolger makkelijkeropstaanen gericht aan de slag gaan. De overdrager kan er op vertrouwen dat jouw opstaan gebaseerd is op een toekomstvisie waar hij ook in gelooft en die hij/zij actief ondersteunt. Op basis van die gezamenlijke toekomstvisie gaat de opvolger aan de slag.  Dat vraagt misschien om nieuwe dingen ontdekken, uit de comfortzone gaan en het avontuur aan gaan. Dit zal de opvolger zelfstandig en in afstemming (samen) met de overdrager doen.

Het opvolgen in een familiebedrijf vraagt om de volgende competenties:

  1. kennis en ervaring in de branche en van het bedrijf
  2.  ondernemerschap; zelfvertrouwen, stevigheid en lef,
  3. niet bang zijn om een keer ‘op je bek’ te gaan. Dat hoort erbij. Het zal het vertrouwen van de overdrager niet schaden. Let maar op!

Opvolgen vraagt dus om opstaan. Als je niet opstaat kun je nooit succesvol het familiebedrijf overnemen.

Opstaan betekent voor de opvolger:

  • Zeker weten dat je wiltopvolgen
  • Inzicht hebben of je capabelbent om op te volgen
  • Goede voorbereidingop de overdracht
  • Ontwikkelen van een visie op de toekomst
  • De overdrager ‘verstaan

Over het verstaanvan de overdrager gaat het derde deel van dit drieluik.